5ème KYU : Tachiwaza – Gyakuhanmi-Katate-Dori-Tenchi-nage